Pályázati útmutató
2022. július 18.
Pályázati útmutató

Pályázatok külföldi kiadók számára

Külföldi székhelyű kiadók számára két pályázatot hirdettünk meg: a fordítási és a kiadási pályázatot. A fordítási pályázat esetében a magyar mű idegen nyelvre fordítási költségeihez, a kiadási pályázat esetében a magyar mű külföldi előállítási költségeihez kaphatnak hozzájárulást. Ez utóbbi a gazdagon illusztrált könyvek (gyerekkönyvek, művészeti albumok, stb.) esetében jelenthet nagy segítséget, ott ugyanis a fordítási költség elenyésző a nyomdai költségekhez képest. A pályázatok évente kétszer kerülnek kiírásra.

Pályázatok fordítók számára

A magyar irodalmat idegen nyelvekre fordítók számára szintén két pályázatot hirdettünk. Az egyik a pályakezdő fordítóknak szól, a másik a tapasztaltabbaknak. Itt nem teljes művek lefordítása az elsődleges cél, hanem olyan művek egy-egy hosszabb részletének fordítását várjuk, amelyekre a fordítók adott esetben még nem találtak kiadót, vagyis nem kaptak megbízást, de közel áll szívükhöz az adott szöveg. Ha rendelkezésükre áll már egy terjedelmesebb fordításminta, talán a kiadókat is könnyebben meggyőzhetik majd a mű értékéről. A pályázatok évente kétszer kerülnek kiírásra.

Pályázat külföldi színházak és színtársulatok számára

A színművek fordításának megsegítése bonyolultabb kérdés volt a korábbiakban: eddig a fordítások finanszírozása nyomtatott szöveg alapú volt, csak a kötetben megjelent színművek fordításával lehetett pályázni. Ebből a körből a felolvasószínházi vagy színpadi bemutatókra készülő fordítások kimaradtak. Erre hoz megoldást az új, idegen nyelven játszó színházak számára kiírt pályázat. A pályázat évente kétszer kerül kiírásra.

Pályázat kiadók számára mintafordítás készítésére

Számos magyar kiadónak jelent problémát, hogy az általuk képviselt szerzők könyveiből nem tudnak részletet mutatni külföldi partnereik számára, mivel nem áll rendelkezésükre megfelelő forrás azok lefordíttatására. Ezen próbál meg segíteni mintafordítási pályázatunk, amelyre mindazon cégek (magyarországi vagy külföldi székhelyű kiadók és/vagy ügynökségek) pályázhatnak, amelyek egy vagy több magyar szerzőt nemzetközi szinten képviselnek. A pályázat évente kétszer kerül kiírásra.

Pályázat magyar szerzők és fordítók számára

A Mutasd magad! – irodalmi transzfer pályázat célja, hogy azokat a magyar nyelven író szerzőket, fordítókat és irodalmárokat segítse, akik saját művükkel vagy műveikkel meghívást kaptak egy külföldi rendezvényre, fesztiválra, könyvbemutatóra, író-olvasó találkozóra, színházi bemutatóra, tudományos és/vagy művészeti konferenciára, szimpóziumra, kiállításra, stb. A pályázat beadása folyamatos, havi elbírálással.

Pályázat az idegen nyelvű szakirodalom magyar fordítói számára

A Dienes Valéria nevét viselő pályázatunk a Babits ösztöndíj és a pályakezdő fordítók számára kiírt pályázatunk ötvözete. Azon fordítók munkáját segíti, akik valamilyen terjedelmesebb tudományos munkát szeretnének magyarra átültetni, de nem találtak még hozzá kiadót, illetve nincs forrásuk a munka finanszírozásához. A pályázat évente két alkalommal kerül kiírásra.