Kollégiumok bemutatása

A kollégiumokat a Petőfi Kulturális Ügynökség a támogatások döntéselőkészítő folyamatainak szakmai javaslattétele céljából hozza létre oly módon, hogy annak összetétele a támogatási célokból eredő szakmai szempontoknak megfeleljen.

A kollégium feladatai:

  • a támogatási elveket figyelembe vevő szakmai állásfoglalást készít a pályázati kiírásokról,
  • pályázati felhívásokról a Petőfi Kulturális Ügynökség által készített tervezet alapján javaslatot tesz a támogatás formájára, a jogosultak körére, a felhívások keretösszegeire, a pályázatra meghívottak körére, a szakmai értékelés szempontjaira vonatkozóan,
  • értékeli a pályázatokat, és szakmai javaslatot fogalmaz meg.


Folyóirat-támogatási szakmai kollégiumi tagok (2021 – 2022)

elnök – dr. Balázs Géza

tagok – prof. dr. Szirák Péter, dr. Balogh Balázs, Erős Kinga, Fári István László, German Kinga, Szedlacsek Emília, Nagy Koppány Zsolt, Németh Andrea, Brendus Réka

Tudományos folyóirat-támogatási szakmai kollégiumi tagok (2021 – 2022)

elnök – dr. Süveges Antal Pál

tagok – dr. Buday László, dr. Pusztai László, dr. Fertő Imre, dr. Madas Edit, Sperlágh Beáta, Náray-Szabó Gábor

Könnyűzenei szakmai kollégiumi tagok (2021 – 2022)

elnök – Horváth László

tagok – Both Miklós, Cselőtei László, Dénes Adél, Gőz László, ifj. Csoóri Sándor, Mező Mihály, Muraközi Péter, Tátrai Tibor

Irodalomszakmai kollégiumi tagok (2021 – 2022)

elnök – Rózsa Dávid

tagok – Gál Katalin, Mezey Katalin, Dr. Kovács Béla Lóránt, Pál Dániel Levente


Folyóirat-támogatásokat bíráló kollégium (2023 - )

elnök – dr. Balázs Géza

tagok – dr. Balogh Balázs, Madas Edit, Erős Kinga Andrea, Nagy Koppány Zsolt, Novák Irén, Dr. Pataki Viktor, Szentmártoni János, Vári Fábián László


Petőfi 200 könnyűzenei kollégium (2023)

elnök – Tátrai Tibor

tagok – Ferenczi György, Pásztor Sámuel, Both Miklós, Dénes Adél, Szalóki Ágnes, Farkas Wellmann Endre, Lobenwein Norbert

Kulturális és művészeti ösztöndíjak (2024)

 

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Horváth Dániel, Elekes Károly, Szirtes János, Kovách Gergely, Jeneses Ádám, dr. Szepes László Sándorné, Sipos Tünde

 

Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Csizek Gabriella Andrea, Kudász Gábor Arion, Szatmári Gergely, Urbán Ádám, Virágvölgyi István

 

Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Dr. Mascher Róbert, Bráda Judit, Dr. Pápai Lívia, Sipos Balázs, Borbás Dorottya, Tóth Zoltán, Lublóy Zoltán, Németiné Mészáros Júlia

 

Lakatos Ablakos Dezső jazz előadóművészeti ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Dr. Tóth Péter, Márkus Tibor Imre, Zsoldos Béla, Bágyi Balázs, Kollmann Gábor

 

Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Hollós Máté, Dr. Solymosi-Tari Emőke, Fekete Gyula, Richter Pál, Terray Boglárka

 

Fischer Annie zenei előadóművészeti ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Ács Péter Ferenc, Zsoldos Dávid Péter, Szamosi Szabolcs, Dr. Réti Balázs, Popa Péter, Szabó Sipos Máté, Fülei Balázs

 

Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Fodor Zoltán, Duda Éva Marianna, Juhász Zsolt, Csasztvan-Gaál Orsolya, Szalay Tamás, Nagy Zoltán

 

Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Dr. Sturcz János, Dr. Pataki Gábor István, Klugené Dr. Fabényi Júlia, Sipos Tünde

Szegedi Kis István kutatói ösztöndíj kollégiumának tagjai:

Dr. Hoppál Péter, Dr. Fekete Károly, Dr. Hafenscher Károly István, Dr. Lévai Attila, Dr. Görföl Tibor

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. könnyűzenei szakmai kollégiumának ügyrendje

.pdf (150 Kbyte)
Letöltés

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt irodalomszakmai kollégiumának ügyrendje

.pdf (146 Kbyte)
Letöltés

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt folyóirat szakmai kollégiumának ügyrendje

.pdf (152 Kbyte)
Letöltés

PKÜ Zrt. tudományos folyóirat-támogatási szakmai kollégium ügyrend 2. sz. módosítása.pdf

.pdf (151 Kbyte)
Letöltés

Derkovits_Gyula_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (230 Kbyte)
Letöltés

Fischer_Annie_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (229 Kbyte)
Letöltés

Fülöp_Viktor_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (230 Kbyte)
Letöltés

Kállai_Ernő_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (224 Kbyte)
Letöltés

Kodály_Zoltán_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (224 Kbyte)
Letöltés

Kozma_Lajos_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (235 Kbyte)
Letöltés

Lakatos_Ablakos_Dezső_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (230 Kbyte)
Letöltés

Pécsi_József_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (228 Kbyte)
Letöltés

Szegedi_Kis_István_kollegium_ugyrend_2024

.pdf (224 Kbyte)
Letöltés