Kollégiumok bemutatása

A kollégiumokat a Petőfi Kulturális Ügynökség a támogatások döntéselőkészítő folyamatainak szakmai javaslattétele céljából hozza létre A kollégiumokat a Petőfi Kulturális Ügynökség úgy hozza létre, hogy annak összetétele a támogatási célokból eredő szakmai szempontoknak megfeleljen. A kollégium tagjának – a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának javaslatára – a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező szakértőit kéri fel.

A kollégium feladatai:

  • a támogatási elveket figyelembe vevő szakmai állásfoglalás készítése a pályázati kiírásokról,
  • pályázati felhívásokról a Petőfi Irodalmi Ügynökség által készített tervezet alapján javaslatot tesz a támogatás formájára, a jogosultak körére, a felhívások keretösszegeire, a pályázatra meghívottak körére, a szakmai értékelés szempontjaira vonatkozóan,
  • értékeli a pályázatokat, és szakmai javaslatot fogalmaz meg a Petőfi Irodalmi Múzeum részére, amely döntési javaslatot terjeszt elő az emberi erőforrások minisztere részére az értékelt pályázatok és egyedi támogatási kérelmek tárgyában. 

Folyóirat-támogatási szakmai kollégiumi tagok

elnök – dr. Balázs Géza
tagok – prof. dr. Szirák Péter, dr. Balogh Balázs, Erős Kinga, Fári István László, German Kinga, Szedlacsek Emília, Nagy Koppány Zsolt, Németh Andrea, Brendus Réka

Tudományos folyóirat-támogatási szakmai kollégiumi tagok

elnök – dr. Süveges Antal Pál
tagok – dr. Buday László, dr. Pusztai László, dr. Fertő Imre, dr. Madas Edit, Sperlágh Beáta, Náray-Szabó Gábor

Könnyűzenei szakmai kollégiumi tagok

elnök – Horváth László
tagok – Both Miklós, Cselőtei László, Dénes Adél, Gőz László, ifj. Csoóri Sándor, Mező Mihály, Muraközi Péter, Tátrai Tibor

Irodalomszakmai kollégiumi tagok

elnök – Rózsa Dávid

tagok – Gál Katalin, Mezey Katalin, Dr. Kovács Béla Lóránt, Pál Dániel Levente

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. könnyűzenei szakmai kollégiumának ügyrendje

.pdf (150 Kbyte)
Letöltés

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt irodalomszakmai kollégiumának ügyrendje

.pdf (146 Kbyte)
Letöltés

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt folyóirat szakmai kollégiumának ügyrendje

.pdf (152 Kbyte)
Letöltés

PKÜ Zrt. tudományos folyóirat-támogatási szakmai kollégium ügyrend 2. sz. módosítása.pdf

.pdf (151 Kbyte)
Letöltés