GYIK

A pályázat benyújtásához milyen adatlapot kell kitölteni és milyen mellékletek csatolása szükséges?

A pályázat benyújtásának formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza. A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) pályázati felhívásainál a pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) a regisztrációt követően elérhető pályázati adatlap kitöltésével és a felhívásban előírt mellékletek csatolásával lehet benyújtani. A kitöltésben segítséget nyújt a Felhasználói kézikönyv, amely letölthető innen:

https://emet.gov.hu/app/uploads/2020/11/EPER_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv_v57.pdf 

A „Regisztráció” gombra kattintva elindul a regisztrációs folyamat. Első lépésben el kell dönteni, hogy személyként vagy szervezetként szeretne-e regisztrációt indítani a felhasználó, és ez alapján nyilvántartásba kerülni a rendszerben. A két regisztráció értelemszerűen más-más elemeket tartalmaz, ezért fontos, hogy a felhasználó a megfelelő opciót válassza ki. Személy alatt a magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat, szervezet alatt a társadalmi szervezeteket, alapítványokat, közalapítványokat, közhasznú társaságokat, gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, egyházakat, személyek egyéb közösségeit értjük.

Amennyiben először pályázik az EPER rendszerben, úgy kérjük, hogy a regisztrációs nyilatkozatát töltse fel a pályázathoz a „Nyilatkozatok regisztráció” űrlapra.

Miért nem tudok pályázatot kitölteni egy általam kiválasztott pályázati felhívásra?

A pályázati felhívások tartalmazzák azon szervezetek körét, amelyek jogosultak annak keretében pályázatot benyújtani. Az EPER figyeli a pályázói körre vonatkozó előírásnak való megfelelést. Amennyiben az Ön szervezete számára a pályázati adatlap nem jelenik meg, akkor sajnos nem tartozik a jogosultak körébe. Kérjük, hogy ebben az esetben nézze meg a többi pályázati felhívásunkat.

Mely illetékes szerv jogosult a pályázatok elbírálására? Hogyan történik a döntéshozatal?

A beérkezett pályázatokat az Ügynökség ellenőrzi és dolgozza fel, majd továbbítja szakmai kollégiumának, amely szakmai javaslatot fogalmaz meg a Petőfi Irodalmi Múzeum részére. A Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot terjeszt elő az emberi erőforrások minisztere részére az értékelt pályázatokra vonatkozóan. A támogatásról az emberi erőforrások minisztere dönt. 

Kell pályázati díjat fizetni?

Az Ügynökség által megjelentetett pályázati felhívások esetében nem kell pályázati díjat fizetni. 

Mi a pályázati azonosítószám?

Az EPER rendszer minden pályázatnak azonosítószámot generál, amely a következőképpen áll össze: a pályázati felhívás kódszáma/évszám és négyjegyű szám (pl.: FIM-SM-2021-0001; vagy tartalmazza a kategória elnevezését is: FIP-SN-2021-DIG-0001).

Tudom folytatni később a megkezdett pályázatom kitöltését?

Igen, a korábban megkezdett és lementett, de még nem beadott pályázatok kitöltése bármikor folytatható. A „Mentés bezárás nélkül” gomb szolgál arra, hogy munkája közben elmentse a már beírt adatokat, a „Mentés és bezárás” gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat.

Fontos: az EPER működése internetkapcsolaton alapul. A bizonytalan internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében az űrlapok kitöltése során használja gyakran a MENTÉS gombot.

Az adatlap KÖLTSÉGTERV űrlapján bruttó vagy nettó összegeket kell feltüntetni?

Amennyiben áfalevonási joggal rendelkezik, nettó összeget, ha nem rendelkezik áfalevonási joggal, bruttó összeget kell feltüntetni. (Az áfalevonási jogról az adatlap áfanyilatkozat pontjában nyilatkozni kell.)

Tudok-e csatolni a pályázathoz fotókat, szakmai dokumentumokat?

A szakmai tartalmat szövegszerűen tudja bemutatni a pályázati adatlap „Tevékenység bemutatása” űrlapján. A pályázathoz csak a pályázati felhívásban felsorolt mellékleteket kérjük csatolni a „Csatolandó dokumentumok” űrlapon.

Egybefűzhetem az egyes mellékleteket, vagy kötelező az adott ponthoz feltöltenem?

Nem, minden mellékletet külön, a pályázat „Csatolandó” dokumentumok űrlapján megadott sorrendben, az adott helyre kell feltölteni. 

Milyen formátumban szükséges a mellékleteket felcsatolni?

Kérjük, hogy miden mellékletet .pdf formátumban csatoljanak fel, amelyet elneveznek a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. 

Mi fogadható el a fizetési számla igazolásaként?

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolásának (bankszámlaszerződés, bankszámlakivonat) a pályázó által hitelesített másolata csatolandó a pályázathoz. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat (bankszámla-tulajdonos nevét, a bank nevét, a bankszámlaszámot IBAN formátumban, a hozzá tartozó SWIFT-kódot és a számla devizanemét). Kizárólag HUF (forint), EUR (euró), USD (dollár) fogadására alkalmas bankszámlát áll módunkban elfogadni. 

Honnan tudom, hogy a véglegesített pályázatomat rögzítette a rendszer?

A „Véglegesítés” gomb megnyomása után tekinti a Pályázatkezelő a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. Ezt követően a rendszer egy azonosítót ad a pályázatának, és az alábbi üzenetet küldi el:

„A pályázatot sikeresen véglegesítette: A pályázati azonosító: TESZT-SN-2021-0001”

A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan „beérkezett” státuszra vált, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot kap, valamint egy értesítés is kerül a pályázó olvasatlan üzenetei közé, mely a fentiekről tájékoztatást nyújt.

Mi történik abban az esetben, ha véletlenül nyomtam meg a BEADÁS gombot, de még nem szerettem volna benyújtani a pályázatot? Van-e lehetőség visszavonni a rendszerben?

Véglegesítés, azaz a pályázat tényleges benyújtása előtt lehetősége van törölni megkezdett státuszú pályázatát a „Megkezdett pályázat törlése” gomb segítségével. Véglegesítés után erre már nincs lehetősége, mert ekkor a pályázata beadásra kerül, és a „Beadott pályázatok” listán fogja látni.

Van-e lehetőség a benyújtási határidő után benyújtani a pályázatot?

Nincs, a rendszer a pályázati felhívásban megjelölt időpontig nyújt lehetőséget a pályázatok benyújtására, a határidő lejárta után lezárul a benyújtási lehetőség. 

Fontos: Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a benyújtásra vonatkozó tájékoztatásokat, mert az Ügynökség a rendelkezésre álló költségvetési kiadási előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén a pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget kizárhatja. A kizárásról a felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. 

Megtekinthetem később a beadott pályázatomat? Esetleg ki is nyomtathatom?

A „Pályázat megtekintése” gomb segítségével a kiválasztott pályázati azonosítóhoz tartozó aktuális pályázatot tekintheti meg és nyomtathatja ki.

Mi a teendő, ha hiánypótlási felszólítást kapok?

Pályázat véglegesítése, azaz beadása után – amennyiben a pályázati felhívásban szerepel – hiánypótlásra van lehetősége a felhívásban és/vagy a hiánypótlásra felszólító levelünkben/üzenetünkben meghatározott módon és időben. Internetes pályázat esetén erre a beadott pályázatok menüpont alatt, a „Benyújtott pályázat hiánypótlása” gomb megnyomásával van lehetősége. A hiánypótlás benyújtása ugyanúgy történik, mint a pályázat benyújtása történt. A rendszer ugyanazokat az ellenőrzéseket folytatja le. A hiánypótlását véglegesítenie kell a hiánypótlási határidő lejárta előtt! A határidő lejárta után hiánypótlásra nincsen lehetősége, illetve a véglegesítés után már nem tudja módosítani a pályázati adatokat!

Honnan értesülök a pályázat elbírálásáról?

A pályázat benyújtását követő legfeljebb 60 napon belül a támogatási döntésről az Ügynökség értesíti a pályázókat. A határidőbe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és tisztázó kérdés időtartama. A támogatásban részesült pályázókat az Ügynökség támogatói okirat kibocsátásával értesíti.

Mikor kerül sor a támogatási összeg utalására?

A támogatás folyósítására a Támogatói okiratban meghatározott időtartamon belül és ütemezésben, annak hatályba lépését követően előleg formájában, egy összegben kerül sor.

Mi a teendő, ha a támogatott programot nem tudom megvalósítani?

Amennyiben a projekt megvalósítása akadályba ütközik, úgy azt a kedvezményezett köteles írásban bejelenteni az Ügynökségnek. Ebben az esetben a kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. A kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles egy összegben visszafizetést eszközölni az Ügynökség által meghatározott bankszámlaszámra történő átutalással.

Van lehetőség a megvalósítási időszakon belül a projekt módosítására? 

Megvalósítási időszakon belül benyújtott módosítási kérelem alapján van lehetőség a módosításra. A módosítási kérelemre vonatkozó lehetőséget megtalálja a kiírásban. A „Beadott pályázatok” felületén kiválasztott pályázathoz lehet új módosítási kérelmet készíteni a „Módosítási kérelem” funkciógomb segítségével, támogatói döntés megszületése után. Továbbá már beadott módosítási kérelmeket, illetve azok státuszát, elbírálását megtekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy egy pályázatnak egyszerre csak egy beadott elbírálatlan módosítási kérelme lehet. Újabb módosítási kérelem benyújtására csak az előtte levő elbírálása után van lehetősége. A gomb megnyomása után az alábbi (kezdetben még üres) listát látja:

Hol és hogyan tudom benyújtani a szakmai és pénzügyi elszámolást?

A szakmai és pénzügyi beszámolót a Pénzügyi és elszámolási útmutatóban leírtaknak megfelelően az EPER-ben kell összeállítani és beküldeni, a támogatói okiratban foglalt határidőn belül.

Használati útmutató az (EPER) Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez szervezeteknek.
https://www.youtube.com/watch?v=GrhnR7es50M

Használati útmutató az (EPER) Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez személyeknek.
https://www.youtube.com/watch?v=F3Ey-7--ji8