GYIK

Mi az KPTR alkalmazás?

A Kulturális Pályázatok Támogatáskezelő Rendszere (továbbiakban: KPTR) lehetőséget nyújt a Pályázók számára, hogy a Támogatásokat kezelő szervezet pályázati felhívásaira elektronikus úton nyújtsák be pályázatukat/kérelmüket, illetve – támogatott pályázatok/kérelmek esetén – a rendszerben készítsék el a megvalósított projektjükhöz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót. A KPTR segítségével a benyújtott pályázathoz, valamint a megítélt támogatáshoz kapcsolódó teljes folyamat naprakészen nyomon követhető.


Mi az IAM modul? Mire szolgál?

Az IAM (Identity and Access Management), vagy más néven Törzsadatkezelés modul a magánszemély, illetve szervezet regisztrálására, a magánszemély szervezethez történő kapcsolódására szolgál, továbbá ezen felületen keresztül érhető el a Támogatáskezelő modul.


A pályázat benyújtásához milyen adatlapot kell kitölteni és milyen mellékletek csatolása szükséges?

A pályázat benyújtásának formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza. A Petőfi Kulturális Ügynökség pályázati felhívásainál a pályázatokat a Kulturális Pályázatok Támogatáskezelő Rendszerén (a továbbiakban: KPTR) az IAM regisztrációt követően elérhető pályázati adatlap kitöltésével és a felhívásban előírt mellékletek csatolásával szükséges benyújtani.


Miért nem tudok pályázatot kitölteni egy általam kiválasztott pályázati felhívásra?

A pályázati felhívások tartalmazzák azok körét, akik jogosultak pályázatot benyújtani. A KPTR ellenőrzi a pályázói körre vonatkozó előírásnak való megfelelést. Amennyiben az Önök szervezete, vagy Ön, mint magánszemély számára a pályázati adatlap nem jelenik meg, akkor szervezetük nem tartozik a jogosultak körébe, vagy magánszemélyként nem lehet pályázatot benyújtani ezen felhívásra. Kérjük, hogy ebben az esetben nézzék meg a többi pályázati felhívásunkat.


Mely illetékes szerv jogosult a pályázatok elbírálására? Hogyan történik a döntéshozatal?

A beérkezett pályázatokat a Petőfi Kulturális Ügynökség ellenőrzi és dolgozza fel. A döntési folyamat leírását az adott pályázati felhívás tartalmazza.


Szükséges pályázati díjat fizetni?

A Petőfi Kulturális Ügynökség által megjelentetett pályázati felhívások esetében nem szükséges pályázati díjat fizetni, ettől eltérő esetet a pályázati felhívás tartalmazza.


Mi a pályázati azonosítószám?

A KPTR rendszer minden pályázatnak azonosítószámot generál. Ez a pályázat azonosítására szolgáló egyedi azonosító.


Tudom folytatni később a megkezdett pályázatom kitöltését?

Igen, a korábban megkezdett és lementett, de még nem beadott pályázatok kitöltése bármikor folytatható a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási időszak végéig.

Kérjük, hogy az űrlapok kitöltése után minden esetben kattintsanak a „Mentés” gombra.

Kiemelt figyelem szükséges a költségtételek tervezésekor a költségtételek a Költség rögzítése funkciógomb használatával kerülnek be a Tervezett költségtételek táblázatba, de csak a Mentés gomb használatával kerülnek elmentésre!

Amennyiben javítás történik az adatlapon/okon, akkor mentést követően újabb ellenőrzés lefuttatásával megbizonyosodhatunk arról, hogy megfelelően történt-e a kitöltés.

A kitöltött pályázati űrlapokat a Pályázat beadása funkciógomb megnyomásával nyújthatják be. Lehetőségük van kérelmük törlésére is egészen addig, amíg meg nem nyomták a Pályázat beadása funkciógombot. A pályázat törlése téves rögzítés miatt lehetőség kiválasztásával.

A PDF nyomtatás funkciógomb használatával valamennyi űrlapot elő lehet állítani pdf formátumban, majd azok elektronikusan elmenthetőek, kinyomtathatóak.

Fontos: a KPTR működése internetkapcsolaton alapul. A bizonytalan internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében az űrlapok kitöltése során minél gyakrabban használják gyakran a MENTÉS gombot.

 

Az adatlap KÖLTSÉGTERV űrlapján bruttó vagy nettó összegeket kell feltüntetni?

Amennyiben a Pályázó áfalevonási joggal rendelkezik, nettó összeget, ha nem rendelkezik áfalevonási joggal, bruttó összeget kell feltüntetni. Arról, hogy az általános forgalmi adó (ÁFA) visszaigénylésére a pályázó szervezet jogosult-e, a Törzsadatkezelés (IAM) modulban, a szervezet adatai űrlapon szükséges nyilatkozniuk.


Tudok-e csatolni a pályázathoz fotókat, szakmai dokumentumokat?

A szakmai tartalom szövegszerű bemutatására ad lehetőséget a pályázati adatlap „Projektterv” űrlapja. A pályázathoz csak a pályázati felhívásban felsorolt mellékleteket kérjük csatolni a „Mellékletek” űrlapon.


Egybefűzhetem az egyes mellékleteket, vagy kötelező az adott ponthoz feltöltenem?

Nem, minden mellékletet külön, a pályázat „Mellékletek” űrlapján megadott sorrendben, az adott helyre szükséges feltölteni.


Milyen formátumban szükséges a mellékleteket felcsatolni?

Kérjük, hogy minden mellékletet olyan formátumban töltsenek fel a "Mellékletek" űrlapon, mely formátumban azt a Pályázati felhívás előírja (lehetséges kiterjesztések: .pdf, .doc, .mp3, .mp4).


Mi fogadható el a fizetési számla igazolásaként?

A Pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolásának (bankszámlaszerződés, bankszámlakivonat, banki igazolás) a Pályázó által hitelesített másolata csatolandó a pályázathoz. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat (bankszámla-tulajdonos nevét, a bank nevét, a bankszámlaszámot IBAN formátumban, a hozzá tartozó SWIFT-kódot és a számla devizanemét). Kizárólag HUF (forint), EUR (euró), USD (dollár) fogadására alkalmas bankszámlát áll a kezelő szerv módjában elfogadni.


Honnan tudom, hogy a véglegesített pályázatomat rögzítette a rendszer?

A „Pályázat beadása” gomb megnyomása után tekinti a Pályázatkezelő a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A sikeres benyújtásról a rendszer egy "Értesítés támogatási igény beérkezéséről" tárgyú e-mail-es visszaigazolást küld a regisztrációkor megadott értesítési e-mail címre, mely tartalmazza a Támogatási igény azonosítót.

 

Mi történik abban az esetben, ha véletlenül nyomtam meg a PÁLYÁZAT BEADÁSA gombot, de még nem szerettem volna benyújtani a pályázatot? Van-e lehetőség visszavonni a rendszerben?

Amennyiben megtörtént a Pályázat beadása gomb megnyomása, a pályázat törlésére már nincs lehetőség. A pályázat törlésére téves rögzítés miatt csak és kizárólag a Pályázat beadása gomb megnyomása előtt van lehetősége a Pályázónak.


Van-e lehetőség a benyújtási határidő után beadni a pályázatot?

Nincs, a rendszer a pályázati felhívásban megjelölt időpontig nyújt lehetőséget a pályázatok benyújtására, a határidő lejárta után lezárul a benyújtási lehetőség. 

Fontos: Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a benyújtásra vonatkozó tájékoztatásokat, mert a Petőfi Kulturális Ügynökség a rendelkezésre álló forrásának kimerülése vagy annak veszélye esetén a pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget kizárhatja. A kizárásról a felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé.


Megtekinthetem később a beadott pályázatomat? Esetleg ki is nyomtathatom?

A Támogatáskezelés modul/Pályázatok, kérelmek menün belül az Összes pályázat, kérelem megtekintése menüpont kiválasztását követően tekinthető meg a (még rögzítés alatt lévő, beadott, lezárt stb.) pályázatok/kérelmek aktuális állapota, illetve a találati sor végén található Mappa ikonra kattintást követően olvashatóak, de nem szerkeszthetők (!) az egyes pályázati/kérelem űrlapok.

A Mappa ikonra kattintást követően megjelenő képernyő tetején található Pdf nyomtatás gomb megnyomásával pdf formátumban előállíthatók és kinyomtathatók a már beadott pályázatok.

 

Mi a teendő, ha hiánypótlási felszólítást kapok?

Pályázat véglegesítése, azaz beadása után – amennyiben a pályázati felhívásban szerepel – lehetőség van hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító levélben meghatározott módon és határidőig. A hiánypótlási felhívásban megfogalmazott teendőknek a KPTR-en keresztül a Támogatáskezelés modul/Pályázatok, kérelmek menü Pályázat, Kérelem feladataim menüpontja alatt tudnak eleget tenni. A hiánypótlásban megfogalmazott teendők teljesítése után a hiánypótlásuk benyújtására a „Hiánypótlás beadása” funkciógomb megnyomásával van lehetőségük. Az adatlap a továbbiakban nem lesz szerkeszthető, így ezt a funkciógombot, kérjük, csak azután nyomják meg, miután az összes hiánypótlási szempontnak eleget tettek.

A hiánypótlás benyújtása ugyanúgy történik, mint ahogy a pályázat benyújtása történt. A rendszer ugyanazokat az ellenőrzéseket folytatja le. A hiánypótlásukat véglegesíteniük kell a hiánypótlási határidő lejárta előtt, melyet a rendszer a felület jobb felső sarkában visszaszámol. A határidő lejárta után hiánypótlásra nincsen lehetőség, illetve a véglegesítés után már nem tudják módosítani a pályázati adatokat.


Honnan értesülök a pályázat elbírálásáról?

A pályázat benyújtását követően a pályázati kiírásban meghatározott határidőig a Petőfi Kulturális Ügynökség értesíti a pályázókat. A határidőbe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és tisztázó kérdés időtartama. A támogatásban részesült pályázók részére a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatói okiratot bocsájt ki.


Mikor kerül sor a támogatási összeg utalására?

A támogatás folyósítására a Támogatói okiratban meghatározott időtartamon belül és ütemezésben, annak hatályba lépését követően kerül sor.


Mi a teendő, ha a támogatott programot nem tudom megvalósítani?

Amennyiben a projekt megvalósítása akadályba ütközik, úgy azt a kedvezményezett köteles írásban bejelenteni a Petőfi Kulturális Ügynökségnek. Ebben az esetben a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. A Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles egy összegben teljesíteni visszafizetési kötelezettségét, a Petőfi Kulturális Ügynökség által meghatározott bankszámlaszámra történő átutalással.


Van lehetőség a megvalósítási időszakon belül a projekt módosítására? 

Megvalósítási időszakon belül benyújtott módosítási kérelem alapján van lehetőség a módosításra. A módosításra vonatkozó lehetőséget megtalálja a kiírásban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a KPTR-ben egy pályázatnak egyszerre csak egy módosítási kérelme lehet folyamatban. Újabb módosítási kérelem indítására és benyújtására csak a korábban benyújtott elbírálása után van lehetősége.


Hol és hogyan tudom benyújtani a szakmai és pénzügyi elszámolást?

A szakmai és pénzügyi beszámolót a Pénzügyi és elszámolási útmutatóban leírtaknak megfelelően a KPTR-ben szükséges összeállítani és beküldeni, a támogatói okiratban foglalt határidőig.

Amennyiben kérdéseire itt nem talál választ, forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén

Irodalmi és folyóirat-támogatási ügyfélszolgálat:
+36 30 129-2446
tamogatas@petofiugynokseg.hu

Könnyűzenei felhívások esetén:
+36 30 618 2343
zeneitamogatas@petofiugynokseg.hu