Az első Dienes Valéria szakfordítói pályázat nyertesei

Jelen pályázaton egy a fordító által fontosnak tartott, idegen nyelven keletkezett, magyarul még meg nem jelent mű fordítási munkatervével lehetett pályázni. A fordítandó mű lehetett szakcikk, tanulmány, monográfia egésze vagy részlete, non-fiction műrészlet, vagy teljes mű bármely tudományterületről. A felhívás keretében – a Babits Mihály szépirodalmi műfordítói ösztöndíj kiírásához hasonlóan – 40 év alatti fordítók, tudományos szakemberek és kutatók jelentkezését vártuk, bármely tudományterületről.

A rendelkezésre álló keretösszeg 5.100.000 forint volt. A nyertes pályázók fejenként bruttó 300.000 forint díjazásban részesülnek.

A jelentkezések elbírálását a Petőfi Kulturális Ügynökség által felkért szakmai kuratórium végezte. A Dienes Valéria szakfordítói pályázat szakmai kuratóriumának tagjai:

 • Csender Levente (Magyar Művészeti Akadémia)
 • Sohár Anikó (Műfordítók Egyesülete)
 • Kappanyos András (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
 • Jeney Zoltán (Petőfi Kulturális Ügynökség)
 • a kuratórium elnöke: Pál Dániel Levente (Petőfi Kulturális Ügynökség)

A legfontosabb értékelési szempontok az alábbiak voltak: a fordítási minta nyelvi, stilisztikai és terminológiai minősége, az értelmezés pontossága, a nyelvi koherencia, a nyelvtani korrektség, a szerző és mű aktualitása és érdekessége a magyar tudományos élet és művelődés számára, valamint a műfordító szakmai beágyazottsága. A kuratórium kizárólag szakirodalmi művek fordítását támogatta.

A 2021. július 23-i határidőre beérkezett 21 pályázat általános értékelése után többfordulós, érvekkel egyeztetett módon alakult ki az alábbi, végső sorrend:

 • Hamerli Nikolett / angol / Joseph Addison / A The Spectator folyóiratban megjelent, Milton Paradise Lost epikus költeményét tárgyaló esszék
 • Hudácskó Brigitta Ilona / angol / Lucy Worsley / A Very British Murder: The Curious Story of How Crime Was Turned Into Art
 • Kovács Tímea / angol / Valentí Rull / Quaternary Ecology, Evolution and Biogeography
 • Szabó Csanád / angol / Alessandro Ludovico / Nyomtatott művek a posztdigitális korban. A könyvkiadás változásai 1894 óta
 • Vásári Melinda / angol / Eelco Runia / Megindít a múlt (részlet 1-3. fejezet)
 • Tóth Anna / francia / Jacques Rancière / Les bords de la fiction
 • Veress Kata / norvég / Anders Bortne / Álmatlanság

A szakmai kuratórium tagjainak egybehangzó véleménye szerint nem érkezett be annyi megfelelő minőségű pályamunka, hogy a pályázat teljes keretösszegét felhasználva 17 pályázat részesüljön pozitív elbírálásban.

Mivel a kuratórium nem osztotta ki a teljes rendelkezésre álló keretet, a fennmaradó keretösszeg terhére a Petőfi Kulturális Ügynökség hamarosan új pályázatot ír ki.

A Dienes Valéria pályázat szövege ITT olvasható.