Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat 2023/1
Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat 2023/1

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-141338; a továbbiakban: PKÜ) „Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, fiatal fordítók jelentkezését, ezzel is segítve pályakezdésüket, és a magas színvonalú tudományos fordítói tevékenységet.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében 1983. február 1. után született fordítók, tudományos szakemberek jelentkezését várjuk.

 A pályázat keretében kizárólag természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni, így egyéni vállalkozók, cégek és egyéb jogi személyek jelentkezését nem áll módunkban figyelembe venni.

2.   Az elvárások bemutatása

A jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, magyarul még meg nem jelent, idegen nyelven keletkezett mű magyar nyelvre történő lefordítását vállalja a pályázó. A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus non-fiction szakcikk, műrészlet vagy teljes mű, bármely tudományterületről. A lefordítandó cikknek vagy műrészletnek legalább 50 oldalasnak (1800 leütés/oldal) kell lennie.

 Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre a kiválasztott természetes személy jelentkezőkkel felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet közzétételére többszöri, nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

 Díjazás: bruttó 300 000 Ft fordításonként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 3 000 000 Ft.

 A jelentkezés beadási határideje: 2023. június 30.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

 Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2023. július 30.

 A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2023. október 31.

 A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban);
Nyilatkozatok és adatbekérő lap (2. számú melléklet – online kitöltendő nyilatkozatok és adatbekérő);
Szakmai önéletrajz és rövid motivációs levél (PDF formátumban);
Publikációs lista (megjelent írások elérhetőségének feltüntetésével, PDF formátumban);
A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és a megjelenés fontossága mellett, (PDF formátumban);
5 oldalas részlet a készülő fordításból, valamint az eredeti műrészletből (PDF formátumban).

Előnyt jelentő dokumentumok (amennyiben van, kötelezően benyújtandó):

Könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;
kritikai visszajelzések;
szakmai ajánlás.
 

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

Tájékoztatjuk a szíves jelentkezőket, hogy a kiválasztott mű fordítása tekintetében akkor áll módunkban a jelentkezést befogadni, amennyiben a könyvkiadónak a mű fordítására nem kizárólagos felhasználási joga van.

 Felvilágosítás Hajba Mária projektkoordinátortól kérhető az applications@plf.hu e-mailcímen keresztül.

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

 A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt.

7.   Mellékletek

1.   számú melléklet: Jelentkezési adatlap
2.   számú melléklet: Nyilatkozatok és adatbekérő lap

Jelentkezés a Petőfi Literary Fund weboldalán:

Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat 2023/1