Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára 2023/1
Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára 2023/1

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-141338; a továbbiakban: PKÜ) „Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, magyarról idegen nyelvre fordítók jelentkezését, ezzel is segítve a pályakezdésüket, és a magas színvonalú műfordítói tevékenységet.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan műfordítók jelentkezését várjuk, akiknek maximum egy magyarból készült műfordítása (önálló kötet) jelent meg az adott idegen nyelven.

 A pályázat keretében kizárólag természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni, így egyéni vállalkozók, cégek és egyéb jogi személyek jelentkezését nem áll módunkban figyelembe venni.

 2.   Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, az adott nyelven még meg nem jelent magyar mű egy részének lefordítására pályázhat a jelentkező.  A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus szépirodalom bármely műnemből. A lefordítandó részletnek próza esetében 30 oldalnak (1800 leütés/oldal), versek esetében 300 sornak, drámai mű esetében egy teljes dráma, melynek legalább 40 oldalasnak kell lennie.

 Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre a kiválasztott természetes személy jelentkezőkkel felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető, promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

 Díjazás: bruttó 150 000 Ft fordításmintánként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 2 100 000 Ft.

 A jelentkezés beadási határideje: 2023. április 15.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

 Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2023. május 15.

 A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2023. szeptember 15.

 A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban);
Nyilatkozatok és adatbekérő lap (2. számú melléklet – online kitöltendő);
Szakmai önéletrajz (PDF formátumban);
Publikációs lista (megjelent fordítások elérhetőségének feltüntetésével, PDF formátumban);
A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett, (PDF formátumban);
5 oldalas részlet a készülő fordításból, valamint az eredeti szövegrészlet (PDF formátumban).

Előnyt jelentő dokumentumok (amennyiben van, kötelezően benyújtandó):

könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat
kritikai visszajelzések
szakmai ajánlás.
A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

 Tájékoztatjuk a szíves jelentkezőket, hogy a kiválasztott mű fordítása tekintetében akkor áll módunkban a jelentkezést befogadni, amennyiben a könyvkiadónak a mű fordítására nem kizárólagos felhasználási joga van.

 Felvilágosítás Lévai Bianka pályázati referenstől kérhető az applications@plf.hu e-mailcímen keresztül.

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

 A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ ügyvezetője hozza meg.

 A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt.

 7.   Mellékletek

1.   számú melléklet: Jelentkezési adatlap
2.   számú melléklet: Adatbekérő és nyilatkozat

Jelentkezés a Petőfi Literary Fund weboldalán:

Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára 2023/1