Mutasd magad!- irodalmi transzfer pályázat 2023
Mutasd magad!- irodalmi transzfer pályázat 2023

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-141338; a továbbiakban: PKÜ) „Mutasd magad! irodalmi transzfer pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja azon hazai szerzők és fordítók jelentkezését, akik meghívást kaptak valamilyen 2023 során megtartandó rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra. A PKÜ pályázatával a szerzők és irodalmi szakemberek nemzetközi irodalmi életben való részvételét és a magyar irodalom határainkon túli népszerűsítését kívánja elősegíteni.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan magyar szerzők és irodalmi szakemberek jelentkezését várjuk, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra (a továbbiakban együttesen: Esemény).

 A pályázat keretében kizárólag természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni, így egyéni vállalkozók, cégek és egyéb jogi személyek jelentkezését nem áll módunkban figyelembe venni.

 2.   Az elvárások bemutatása

A kedvező elbírálásban részesült pályázó vállalja, hogy a pályázott Eseményen népszerűsíti a magyar irodalmat, illetve a PKÜ ezirányú tevékenységét. A pályázó vállalja továbbá, hogy az Esemény után fényképekkel kiegészített szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amit 15 naptári napon belül a PKÜ részére benyújt.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre a kiválasztott természetes személy jelentkezőkkel megbízási szerződést köt. A megítélt összeg a megbízási szerződésben rögzített beszámolók elfogadását követően utólag kerül kifizetésre.

A pályázaton elnyerhető összeg az utazással kapcsolatos költségterv függvényében kerül megállapításra. A pályázaton elnyerhető összeg alapvetően az Eseményre való utazás (közlekedési eszközök igénybevétele) és szállás költségeinek finanszírozásával összefüggésben vehető igénybe.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló éves keretösszeg: bruttó 20.000.000 Ft

 A jelentkezés beadási határideje folyamatos. Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Pályázni az Esemény megtartását megelőzően, legkésőbb 30 naptári napon belül lehet.

A beérkezett pályázatok elbírálására előreláthatóan a hónap utolsó napját követő első munkanapon kerül sor. Az eredményeket a döntést követő tíz napon belül tesszük közzé a plf.hu honlapon.

 A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban);
Nyilatkozatok és adatbekérő lap (2. számú melléklet – online kitöltendő);
A pályázó életrajza (PDF formátumban);
A meghívólevél másolata (PDF formátumban);
Az esemény, rendezvény rövid leírása, különös tekintettel a pályázó eseményen betöltött szerepének bemutatására (PDF formátumban);
Részletes költségvetési terv (PDF formátumban).
A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

 Felvilágosítás Lévai Bianka pályázati referenstől kérhető az applications@plf.hu e-mailcímen keresztül.

 6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

 A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

 A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

 A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ megbízási szerződést köt.

 7.   Mellékletek

1.   számú melléklet: Jelentkezési adatlap
2.   számú melléklet: Nyilatkozat és adatbekérő lap

Jelentkezés a Petőfi Literary Fund weboldalán:

Mutasd magad!- irodalmi transzfer pályázat 2023