Kazinczy Műhely

A Kazinczy Műhely Programigazgatóság célja és feladata a magyar nyelvstratégia feladatkörébe tartozó tevékenységek megszervezése, koordinálása, az anyanyelvi civil szervezetekkel való együttműködés kialakítása és fenntartása, további nyelvstratégiai lépések ösztönzése, megvalósítása. A programigazgatóság feladatkörébe tartoznak különösképpen a nyelvtudománnyal és az anyanyelvi kultúrával kapcsolatos alábbi tevékenységek: pedagógusok számára szervezett anyanyelvi-szakmai programok koordinálása; országos és Kárpát-medencei hatókörű konferenciák, versenyek, táborok, továbbképzések szervezése és koordinálása; rendszeres időközönként (heti, havi stb.) frissülő online tartalmak fejlesztése, gyártásuk megszervezése; kapcsolattartás az anyanyelvi civil szervezetekkel; nyelvtudománnyal, nyelvi ismeretterjesztéssel foglalkozó kiadványok összeállítása; ingyenes (online) nyelvi tanácsadás működtetése, koordinálása; tudományos kutatómunka. A programigazgatóság további célja a nyelvtudomány, a nyelvi ismeretterjesztés és az anyanyelvi kultúra iránti igény szolgálata, a műveltség terjesztése hagyományos (nyomtatott) és digitális-multimediális formában egyaránt. A feladatvégzéshez kapcsolódó ügyekben a programigazgatóság felelős a szakmai megbízottakkal, szakértőkkel való kapcsolattartásért.


A Kazinczy Műhely online műsora, az Élő magyaróra az anyanyelv és az irodalom aktuális, nagyobb érdeklődésre számot tartó jelenségeit, kérdéseit, problémáit dolgozza fel – nem a szigorú értelemben vett tanórai keretekhez igazodva, de kiemelten kezelve az iskolai felhasználhatóságot. Az adások nem csupán a magyartanári közösséget célozzák meg, hiszen az anyanyelvi ismeretterjesztés, a tudománykommunikáció iránt érdeklődők szintén a célközönséghez tartoznak. Az egyes műsorokhoz feladatok, segédanyagok készülnek, amelyek hozzájárulnak az adott témában való elmélyüléshez, a több szempontú (akár a szűk értelemben vett tananyagon túli) feldolgozáshoz.


A Kazinczy Műhely gondozásában jelent meg a a Jelentés a magyar nyelvről sorozat legújabb kötete, amely a 2016-2020 közötti időszakot dolgozza fel. A könyv a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) összefogásával valósult meg.