Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala legalább 2 ösztöndíj odaítélésének anyagi fedezetét biztosítja. Az ösztöndíj rendszer szakmai feladatai az Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt. szervezési-lebonyolítói és a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. pénzügyi lebonyolítói közreműködésével kerülnek ellátásra.

Az ösztöndíjpályázat célja:

Elősegíteni a pályakezdő tervezők szakmai fejlődését, önálló vagy gyártói együttműködésre épülő termékfejlesztését, saját márka megalapozását. Az Ösztöndíj hozzájárul a hazai design társadalmi beágyazódásához, egyben az innovációs folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációjához.

Az ösztöndíj időtartama:

6 hónap. A tervezett ösztöndíjas időszak: 2023. május - október.

Az ösztöndíj összege:

Az SZTNH által biztosított ösztöndíj összege bruttó 1.200.000 Ft, amelynek kifizetése banki átutalással, a finanszírozó által meghatározott fizetési ütemezés szerint történik. A gazdálkodó szervezet által külön finanszírozott ösztöndíj ettől eltérő összegű lehet.

Pályázati kategóriák:

· önálló tervezői projekt;

· önálló designelméleti, -kutatási projekt;

· önálló tervezői projekt, gyártói együttműködéssel;

· együttműködő cégek feladatkiírására

(pályázati felhívás melléklete) benyújtott projekt

Pályázati feltételek:

· A pályázat nyilvános bárki számára, aki a meghirdetett feltételeknek és követelményeknek megfelel. Az ösztöndíjra pályázhat a pályázat benyújtására nyitvaálló határidő utolsó napját figyelembe véve minden 35. életévét be nem töltött természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú (BA, BSc, MA, MSc) művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik.

· Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, továbbá aki hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott DLA képzés, állami művészeti ösztöndíj, stb.) részesül. Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével nem lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.03.

A részletes pályázati kiírás itt (pályázati felhívás) olvasható.

MNL2023_FELHIVAS

.pdf (276 Kbyte)
Letöltés