Felhívás fiatal magyar népzenészek részére
Felhívás fiatal magyar népzenészek részére

 A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) ”Fiatal magyar népzenészek tehetséggondozása az egyesült államokbeli East Tennesse State University népzenei tanszékén” címmel” pályázatot hirdet, amelyre várja, fiatal magyar népzenészek jelentkezését, ezzel is segítve a pályakezdésüket és a magas színvonalú művészi tevékenységüket.  

 1. Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan fiatal (18-25 év közötti) magyar népzenészek jelentkezését várjuk, akik szívesen tanulnának egy évet az egyesült államokbeli East Tennessee State University népzenei tanszékén.

 1. Az elvárások bemutatása

Az egyesült államokbeli East Tennessee State University népzenei tanszékén az Appalache-hegység népzenéjét, valamint a műsor és a produkció közti különbséget tanítják. Ennek eredményeképpen a 21. század technikai követelményeinek megfelelően tudják színpadra állítani a saját népzenéjüket, valamint tudják azt a mai kor zeneiparában sikeresen menedzselni. A kiválasztott jelentkezők feladata az órákon történő hiányzás nélküli részvétel, a tanított módszerek feltérképezése és az amerikai népzenén keresztül történő elsajátítása, továbbá a két szemeszter alatt egy magyar népzenei album összeállítása ezen módszerek segítségével. A lemez a tanév végén Nashville-ben kerül rögzítésre. A résztvevőknek továbbá létre kell hozniuk egy You-Tube csatornát, valamint videoblogot kell készíteniük rendszeresen a tanév végéig. A résztvevők további feladata a hazaérkezés után a kint tanultak és a megszerzett tapasztalatok átadása a hazai népzenei közösség tagjainak.

 1. A felhívás keretében biztosított költségek

A PKÜ a kiválasztott jelentkezőkkel tanulmányi szerződést köt, melyben rögzítésre kerülnek a nyertes pályázók jogállásának részletei.

A PKÜ a 2 szemeszter idejére térítésmentesen biztosít a nyertes pályázók részére, az alábbi költségek fedezetét:

 • utazás és vízum,
 • szállás,
 • étkezés,
 • tandíj és tankönyvek,
 • biztosítás,
 • egyéb alapvető megélhetési költségek,
 • lemezfelvétel.

 

A tanulmányi szerződés keretein belül a sikeres pályázónak (a továbbiakban Hallgatónak) az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:

 • A Hallgató köteles a Programban résztvevő hallgatókkal együtt az elsajátított amerikai módszerek ismeretében a két szemeszter alatt egy magyar népzenei album összeállítására, meghangszerelésére, és lemezfelvételre alkalmas állapotba hozatalára, továbbá a stúdiókész lemezanyag rögzítésére a PKÜ által biztosított stúdióban. A PKÜ az így elkészült hangfelvétel tekintetében korlátlan, kizárólagos, területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez.
 • A Hallgató köteles a tanév leteltével a hazaérkezést követő 3,5 évben a megszerzett tudás átadására, mentorként és zenekarként való részvételre a PKÜ által meghatározott eseményeken.
 • A tanév végétől 2024. december 31-ig köteles a PKÜ-vel előre egyezetetett, a PKÜ által megjelölt 10 zenei eseményen részt venni.

  4.A felhívás keretfeltételei

A jelentkezés beadási határideje: 2022. június 17.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

 

Értesítés a jelentkezők elbírálásának eredményéről: 2022. június 30.

A kiválasztott jelentkezők kiutazásának ideje előreláthatólag: 2022. augusztus 20.

 

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

 1. A jelentkezés követelményei
 • legalább középfokú, tényleges angol nyelvtudás
 • hangszeres tudás, ajánlásokkal, linkekkel
 • érdeklődés az amerikai népzene iránt
 • az ország képviseletéhez méltó viselkedés
 • másik hangszer (pl. gitár) tudása előny
 • diplomáciai érzék, jó kapcsolatteremtési készség előny

 

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni az alábbi elektronikus címre: david.singer@petofiugynokseg.hu

 (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

 

További tájékoztatás e-mailben: david.singer@petofiugynokseg.hu

 1. A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

 

Jelen felhívás nem minősül kötelezettségvállalásnak, azt a PKÜ bármikor visszavonhatja.