Megalakultak a folyóirat-támogatási program szakmai kollégiumai
2021. június 22.
Megalakultak a folyóirat-támogatási program szakmai kollégiumai

A folyóirat-támogatási programban meghirdetendő pályázatok felhívásait két döntéselőkészítő szakmai kollégium hagyta jóvá.

Az 1,8 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag célja a Kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése. A meghirdetett nyílt pályázatokra bármelyik hivatalosan bejegyzett lap pályázhat, legyen az egy szaktudományos folyóirat vagy egy szubkultúra kiadványa.

A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségei szellemi műhelyek. Az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően a populáris és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos ügyek közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget.

A Petőfi Kulturális Ügynökség e szempontok figyelembevételével olyan új pályázatokat hirdet, melyek nemcsak a folyóiratok kiegyensúlyozott fenntartását és kiszámítható működését hivatottak segíteni, hanem olyan hiánypótló elemeket is tartalmaznak, melyek megoldása évtizedek óta váratott magára. A pályázatokat a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és képviseletében eljáró lebonyolító hirdeti meg.

A folyóirat-támogatási szakmai kollégiumának tagjai a Petőfi Irodalmi Múzeumban megtartott alakuló ülésükön, hosszú szakmai egyeztetést követően véglegesítették az alábbi pályázatok szempontjait és célkitűzéseit.

A várhatóan 2021. július 1-től elérhető pályázatok:

1. Folyóiratok működésének támogatása című pályázat, melynek célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, országos vagy regionális szereppel rendelkező, online és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai sajtótermékek megjelentetésének és kiadásának támogatása. A nyílt pályázat keretösszege a 2021-es évre 400 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 07. 01.–2021. 07. 31.

2. Folyóiratok szakmai programjainak támogatása című pályázat célja a magyar nyelvű folyóiratok kiadói szakmai programjainak támogatása: mentori program, digitalizálás, multimediális tartalmak gyártása. A nyílt pályázat keretösszege a 2021-es évre 500 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 07. 01.–2021. 07. 31.

A szakmai kollégium tagjai:

 • Dr. Balázs Géza, a kollégium elnöke (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)
 • Balogh Balázs főigazgató (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
 • Brendus Réka főosztályvezető (Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság)
 • Erős Kinga elnök (Magyar Írószövetség)
 • Fári István László MLE elnökségi tag, ügyvezető igazgató (Magyar Lapkiadók Egyesülete)
 • German Kinga egyetemi docens (MA szakvezető, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)
 • Nagy Koppány Zsolt szakértő
 • Németh Andrea politikai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
 • Szedlacsek Emília szakmai igazgató (Nemzeti Művelődési Intézet)
 • Dr. Szirák Péter, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanára, professzor (Magyar Tudományos Akadémia)

A fentebb felsorolt pályázatok mellett kiemelt pályázati kategória lett a tudományos folyóiratok és tudományszakmai műhelyek támogatása. A tudományos folyóiratok működésének támogatása című pályázat célja az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, online és/vagy nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok kiadásának támogatása, továbbá a kiadók szakmai programjainak megvalósításához kapcsolódó tevékenységek támogatása az alábbi szempontokat szem előtt tartva:

 • friss kutatási eredmények közreadása (magyar nyelvű adaptálása);
 • aktuális kutatási eredmények közzététele egyetemi hallgatók számára;
 • publikációs felület biztosítása kutatóknak, oktatóknak és a tudományos pályára készülő egyetemi hallgatóknak és PhD-hallgatóknak;
 • digitalizálást és online elérést biztosító felületek kialakítása;
 • szélesebb közönséget megszólító tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő tartalmak létrehozása és publikálása.

A várhatóan 2021. július 1-től elérhető pályázat keretösszege a 2021-es évre 100 millió forint. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 07. 01.–2021. 07. 31.

A tudományos folyóirattámogatás szakmai kollégiumának tagjai:

 • dr. Süveges Antal Pál, a kollégium elnöke, főosztályvezető (Innovációs és Technológiai Minisztérium, Parlamenti és Stratégiai Államtitkárság, Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai Elemző Főosztály)
 • Buday László főigazgató (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
 • Fertő Imre főigazgató (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
 • Madas Edit, az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság elnöke (Magyar Tudományos Akadémia)
 • Náray-Szabó Gábor, MTA Kémiai Tudományok Osztálya, könyv- és folyóiratkiadási ügyekért felelős tag (Magyar Tudományos Akadémia)
 • Pusztai László tudományos tanácsadó (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
 • Sperlágh Beáta, MTA Orvosi Tudományok Osztály, könyv- és folyóiratkiadási ügyekért felelős tag (Magyar Tudományos Akadémia)

„A nagy hagyományú vagy a közelmúltban indult folyóirataink összessége egy olyan nemzeti kincset képeznek, mely számos nélkülözhetetlen társadalmi és kulturális funkciót tölt be: az értékteremtés felületei, a hagyományok és tudás átörökítésének színterei, regionális vagy országos szellemi műhelyek, közösségteremtő és formáló alakulatok. E nemzeti vagyonra nemcsak vigyázni kötelességünk, hanem új, 21. századi szempontok szerint újradefiniálnunk is. A kiegyensúlyozott működés biztonságának biztosítása mellett éppen ezért kapott e pályázatokban hangsúlyt a projektalapú szemlélet. Úgy gondoltuk, hogy a hagyományos folyóirat-szerkesztési alaptevékenység mellett a szerkesztőségeknek a 21. század harmadik évtizedében komolyan el kellene indulniuk a multimediális tartalmak, a digitális megoldások és applikációk, illetve a fiatalokat megszólító interaktív és élményadó tevékenységek irányába” – mondta Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalomszakmai igazgatója.


A Petőfi Kulturális Ügynökség pályázati kiírásai elérhetők lesznek a kultura.hu oldalon, a pályázatok benyújtására pedig az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) lesz lehetőség.